สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

การเรียนรู้ในวันเยาว์ของเด็กนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองอย่างเรานั้นควรให้ความสนใจและใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อีกวิธี ซึ่งปัจจุบันสถานที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นก็มีเป็นจำนวนมาก ทั้งภายในกรุงเทพและบริเวณรอบนอก ถ้าหากวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะเดินทางมาถึงนั้นท่านเบื่อความวุ่นวายในกรุงเทพแล้ว มีโปรแกรมอยากจะพาลูกๆในการปกครองของท่านเดินทางไปท่องเที่ยวแล้ว วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับทราบกันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใดนั้นมาติดตามชมกันได้เลย

สำหรับสถานที่ที่เรายกมาแนะนำให้เป็นตัวเลือกในการเดินทางมาท่องเที่ยวของท่านในครั้งนี้นั้นมีชื่อว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆภายในเขตรับผิดชอบของจังหวัดชลบุรี ภายในประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้การดำรงและใช้ชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่เป็นมากมายหลายร้อยชนิด โดยสัตว์ที่ถูกนำมาเลี้ยงและจัดแสดงภายในนั้นมีทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ภายในประเทศไทยและและไม่มีอาศัยอยู่ภายในประเทศไทยเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ภายโดยสถานที่ตั้งนั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลเบื้องต้นมีเนื้อที่จัดแสดงประมาณ5 พันไร่

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวนั้นนอกจากการเดินชมความสวยงามของสัตว์ การถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกแล้ว ทางสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าไปป้อนอาหารสัตว์ได้อย่างเป็นกันเองอีกด้วยอย่างไรแล้วถ้าหากท่านจะเดินทางไปนั้นแนะนำว่าให้ท่านศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางเสียก่อนเนื่องจากเส้นทางหลักยังไม่ค่อยมีป้ายบอกเส้นทางเท่าไรนัก

Author: admin on April 10, 2016
Category: รวม 30 ที่เที่ยวบนด้ามขวานทองของไทย

Leave a Reply

Last articles